Masih familier kah saudara dengan kata Pantai Lovina? Pantai yang terdapat di Bali Utara ini sebetulnya sudah terdapat ataupun terkenal mulai era 1950-an loh. Masih lupa atau sudah ingat? Baiklah kita hendak mengupas mengenai pantai yang elok dan tersohor dengan lumba-lumbanya ini. Nama Lovina