Uncategorized Archive

Melihat kertas dari sudut awal kelahiranya

image by google.com Pada awalnya lahirnya sebelum terciptanya buku kertas  terlebih dulu terciptnya kertas karna buku adalah susunan dari lembarang lembaran kertas, dapat kita lihat dari catatan sejarah perdaban mesir kuno, telah ada alat untuk mecatan bernama papyrus, kunjugi juga website kami kurikulum 2013 papyrus

Paket Wisata Bali – Pantai Lovina

Masih familier kah saudara dengan kata Pantai Lovina? Pantai yang terdapat di Bali Utara ini sebetulnya sudah terdapat ataupun terkenal mulai era 1950-an loh. Masih lupa atau sudah ingat? Baiklah kita hendak mengupas mengenai pantai yang elok dan tersohor dengan lumba-lumbanya ini. Nama Lovina